Кои сме ние

Преоткриваме Опаковките на по-високо ниво в един Променящ се Свят

Нашият поглед винаги е насочен към бъдещето, докато работим в един променящ се свят. Малки и големи градове и цели популации се трансформират бързо. Развитието на дигиталните технологии революционизира начина, по който пазаруваме и живеем. Ние все повече очакваме да закупим продукти, пригодени за нас, когато ги поискаме, където ги поискаме, като ни ги доставят по начин, който отговаря на нашия зает начин на живот. Ние търсим по-голям избор и удобство, но с по-малко влияние върху света около нас.

Това предоставя огромни възможности за всички нас, но също така изисква нови начини на мислене. Как да доставяме повече продукти, без да увеличаваме броя на превозните средства, които претоварват градовете ни? Как да доставяме повече продукти до домовете на хората, без да ги пълним с излишни опаковки? Как компаниите могат да се адаптират към променящите се навици на пазаруване, като същевременно извършват дейността си гладко и ефективно? Как можем да направим продуктите достъпни през границите, като същевременно гарантираме последователност навсякъде и винаги?

Кои сме ние
Нашата цел е да помагаме на нашите клиенти да отговарят на променящите се навици за пазаруване с устойчиви опаковъчни решения, от които обществото се нуждае

Има необходимост от нов подход към опаковките и необходимост от силно лидерство в нашата индустрия. Това е, което ни движи и затова имаме споделена цел да Преоткриваме Опаковките на по-високо ниво в един Променящ се Свят.

Ние сме различни, защото разбираме възможността опаковките да играят важна роля в един променящ се свят. Нашата Цел е да помагаме на нашите клиенти да откликват на променящите се навици за пазаруване с устойчивите опаковъчни решения, от които обществото се нуждае.

Нашата Цел е основата на нашите четири стратегически цели

Удовлетворение на нашите клиенти

Чрез предоставяне на изключителни резултати за тях, като увеличаваме техните продажби, редуцираме техните разходи и управляваме техния риск

Реализиране потенциала на нашите служители

Чрез създаване на безопасна среда, където всеки служител може да използва и развива своите умения и идеи

Удвояване на нашия мащаб и рентабилност

Чрез постигане на оперативни постижения, разрастване на пазарния ни дял и разширяване на нови пазари

Лидери по пътя на устойчивостта

Чрез интегриране на устойчивост в нашите решения и разрастване на нашата платформа за рециклиране

 

Имаме ясен набор от ценности, които всички наши служители трябва да осъзнават и прилагат:

ДА БЪДЕМ ЗАГРИЖЕНИ  Гордеем се с това, което правим и се грижим за своите клиенти, служители и заобикалящия ни свят

ДА ПОСТАВЯМЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  Не се страхуваме да отправяме градивни предизвикателства един към друг и към самите себе си, за да намерим по-добър път занапред

ДА ВДЪХВАМЕ ДОВЕРИЕ  Може винаги да ни се вярва, че ще спазваме ангажиментите си

ДА БЪДЕМ ОТЗИВЧИВИ  Търсим нови идеи и разбиране и бързо реагираме на новите възможности

ДА БЪДЕМ ИЗДРЪЖЛИВИ  Завършваме започнатото

 

Нашата цел - Преоткриваме Опаковките на по-високо ниво в един Променящ се Свят
Нашата цел е в основата на четирите ни стратегически цели

Тези ценности ни ръководят, как да взимаме решения и да формираме фирмените политики и практики, оказвайки влияние, както на отделния служител, така и на организационната култура. Правилните ценности трябва да са в резонанс с нашето поведение. Те трябва да отразяват това, в което наистина вярваме и действително правим. Ето защо нашата цел беше да определим онези ценности, с които служителите ни могат да живеят и прилагат.