Снабдяване с влакна и наличност

Въпреки, че даваме приоритет на използването на рециклирани влакна чрез нашия кръгов бизнес модел, се изисква малко количество необработени влакна. Въпреки това, за да осигурим наистина устойчива стойност, докато използваме необработени влакна днес, ние също трябва да защитим ресурсите, от които нашият бизнес ще се нуждае утре.

Когато се доставя от добре управлявани гори, добитата дървесина има жизненоважни социални, екологични и икономически ползи и може да бъде наистина устойчиво начинание. Ние обаче признаваме, че в някои страни и региони има проблеми с обезлесяването и незаконната сеч. Ето защо вярваме, че подкрепата за отговорно и устойчиво горско стопанство е въпрос от стратегическо значение за нашата индустрия.


Нашата работа по устойчиво снабдяване с влакна се разделя на две ключови области с цели:

  • Подкрепа на инициативи, които насърчават управлението на горите и веригата на попечителство и получаване на сертификат за нашите операции
  • 100% от нашите сайтове да имат сертифициране по веригата на попечителство (FSC®, PEFC или SFI)
  • Гарантиране чрез проследими и прозрачни вериги за доставки, че всички първични влакна в нашите продукти произхождат от устойчиво управлявани източници
  • Употреба на 100 процента рециклирани или сертифицирани по веригата хартии до 2020г.

Горите

Като част от придобиването на Interstate Resources, сега притежаваме 18 000 акра горска земя в Югоизточна Джорджия и една фабрика за Крафтлайнер в Райсборо, Джорджия. Това е първият път, когато Ди Ес Смит има пряка собственост на операциите, свързани с производството на необработени влакна.

Притежаването на горска земя предоставя нови възможности за подобряване на нашата стратегическа позиция на пазара на опаковки и подобряване на сигурността на влакната, като 100% от необработения дървен материал, използван в тази фабрика, произлиза от сертифицирани устойчиви източници. Това обаче също идва с някои рискове за устойчивостта и продължава работата по интегрирането на нашите дейности  в Северна Америка в нашето отчитане на устойчивост през 2019г.

Материална ефективност

Като индустриален производител ние разчитаме на суровини за производството на нашите продукти. В свят с ограничени ресурси нашите бизнес перспективи и нашият корпоративен имидж ще бъдат застрашени, ако не потребяваме, преработваме и рециклираме тези ресурси ефективно, иновативно и отговорно през целия жизнен цикъл на нашите продукти. Нашата Дивизия Рециклиране управлява над пет милиона тона рециклируеми материали годишно, което осигурява основната суровина за нашата мрежа от фабрики за хартия и затваря цикъла на нашия кръгов бизнес модел.

Отпадъците са ресурс в Ди Ес Смит и подобряването на ресурсната ефективност в нашите операции е в основата на нашите производствени процеси. Това намалява въглеродния ни отпечатък и въздействието върху околната среда и носи разходна полза за нас и цикъла на доставка на опаковки. Намаляването на материалите е не само повишаване на ефективността, но също така намалява транспортните нужди и носи икономии на гориво и логистични разходи през целия цикъл на доставка. Вярваме, че като продължим да споделяме най-добрите оперативни практики в Групата, ще продължим да постигаме нашата визия за най-добро представяне по отношение, както на нашите финансови резултати, така и на нашия екологичен рекорд.

Имаме отличен опит в повишаването на ефективността на материалите и намаляването на потреблението на енергия. Ние сме адаптирали установените инструменти за непрекъснато подобрение, като six sigma и lean, за да стимулираме култура на ефективност и икономичност във всички наши операции и този подход ни позволи да намалим зависимостта си от суровини и да намалим потреблението на енергия и вода на тон производство, като по този начин намаляваме нашия въглероден отпечатък и въздействие върху околната среда.