Устойчиво снабдяване

Устойчиво снабдяване

Както при всеки бизнес, нашето въздействие не започва и не свършва в нашите собствени компании. Имаме възможност да влияем върху устойчивите практики в цялата ни верига на стойност, като се фокусираме по-специално върху това, как работим с нашите доставчици, чрез стоките и услугите, които купуваме. Разбираме, че за да гарантираме най-високите етични стандарти, трябва да се стремим да формираме партньорства с нашите доставчици, като насърчаваме подобряването и сътрудничеството.

Снабдяване с влакна

Въпреки, че като най-голямата рециклираща група в Европа ние даваме приоритет на рециклираните влакна чрез нашия кръгов бизнес модел, ние също закупуваме хартия чрез нашата платформа за снабдяване с хартия. За да предоставим наистина устойчива стойност, трябва да защитим ресурсите, от които нашият бизнес ще се нуждае утре, докато потребяваме необработени влакна днес. Това означава изключително снабдяване с 100% рециклирани или FSC сертифицирани по веригата хартии, стандарт, постигнат през 2019/20 г. за всички хартии, които закупуваме, който продължаваме да спазваме.

Научете повече за снабдяването с влакна >

Глобални стандарти за доставчици

Всички наши доставчици са длъжни да спазват нашите глобални стандарти за доставчици (GSS). В допълнение към това, ние укрепваме нашата верига за доставки, използвайки усъвършенствана автоматизация и интелигентност за проактивно управление на етичния, социалния и екологичния риск. Започвайки със стратегическите доставчици, от доставчиците се изисква да направят оценка на своите практики за устойчивост, и когато доставчиците не успеят да изпълнят стандартите, които очакваме от тях, те получават подкрепа при извършването на подобрения.

 Научете повече за глобалните стандарти за доставчици >