Нашите предложения

Преоткриваме опаковките на по-високо ниво в един променящ се свят

Нашият подход към устойчивостта

Устойчивостта е в основата на нашата цел - да преоткрием опаковките на по-високо ниво в един променящ се свят. Новата ни стратегия за устойчивост "За сега и за бъдещето" се фокусира върху предизвикателствата пред устойчивостта, пред които сме изправени днес, както и върху тези, които ще окажат влияние върху бъдещите поколения.

Научете повече