Обществени дейности

Въпреки, че оказваме пряко влияние върху живота на приблизително 32 000 служители, мащабът на нашия бизнес и нашият съвместен подход означават, че сме в състояние да се справим с големите предизвикателства, пред които са изправени по-широките общности, в които работим, и в които живеят нашите служители. Като грижовен и отговорен бизнес, ние си партнираме с нашите местни общности.

Подхранвани от предприемачески дух, нашите служители постоянно търсят решения. Знаем, че нашите служители ценят възможността да използват уменията си, за да върнат нещо обратно и да подкрепят бъдещето на тяхната местна среда.

През предходните години ангажирането на обществото под формата на набиране на средства, доброволчество, благотворителна подкрепа и други дейности беше основно ръководено от заводите и служителите. Този подход е до голяма степен успешен: въпреки това, тъй като продължаваме да се развиваме като бизнес, ние разбираме, колко е важно да бъдем по-стратегически в тази област.

Затова Ди Ес Смит е в процес на разработване на амбициозна, унифицирана и крайно засилена стратегия за ангажиране на обществото с цел да увеличи броя на участващите заводи до 100 процента до 2020г. Тази стратегия ще включва нови благотворителни партньори и обща рамка, която ще позволява на компаниите да се обединим и да работим за общи проекти и инициативи.