Подаване на сигнали до Ди Ес Смит България АД

DS Smith се ангажира да спазва най-високите етични стандарти в начина, по който взаимодействаме помежду си, с нашите клиенти, служители, работници, акционери, доставчици и други заинтересовани страни.

Информация относно реда и условията за подаване на сигнали