Здраве и безопасност

Ние осъзнаваме, че можем да постигнем визията си да бъдем водещи европейски стратези на опаковки с ангажирани и добре подкрепяни служители.

Ние осъзнаваме, че нашите служители и партньори работят в среди, които представляват реални опасности. Стремим се да контролираме тези опасности чрез подход, основан на риска, използвайки редица от мерки за контрол и непрекъснато се стремим да се подобряваме. Нашите служители са от ключово значение при осигуряване на безопасна работа и се справяме с всякакви притеснения, повдигнати открито и своевременно. Нашата дългосрочна цел е „нулеви инциденти“ и ние определяме нашите ключови показатели за изпълнение, за да гарантираме, че продължаваме към тази цел. Нашите показатели за безопасност се подобряват постоянно, както по отношение на честотата на злополуките, така и по отношение на тежестта, въпреки че осъзнаваме, че нараняването на някой от нашите хора е неприемливо и следователно безопасността остава ключов фокус за Групата.

Нашите компании отчитат ежемесечно представянето си в областта на безопасността и всички злополуки се проверяват напълно, като резултатите от проверката се разпространяват в цялата група. Нашите отдели наблюдават напредъка не само по Ключовите Показатели на Изпълнение, но и чрез своите програми за одит и други проактивни Ключови Показатели на Изпълнение, като наблюдателна безопасност, докладване на почти инциденти и т.н.