Продукти

DS Smith е вашият пряк път до най-новите достижения в света на опаковането.

Това се простира от концепцията "мислене в обратна посока – от рафта към производството" за най-новите изисквания на търговията на дребно с уникалния набор инструменти за дизайн и реализация PackRight за Вашите продукти и стига до консултирането и избора на най-добрата опаковъчна техника с цел оптимизиране ефективността на производството.

Също така произвеждаме изключителни дисплеи за търговски обекти от 100% рециклирани материали, като създаваме и впечатляващи дизайни за опаковки на уникални готови за рафта продукти. Допълваме уменията си за създаване на опаковки с уникални рециклируеми качества велпапе и преработващи машини с широка гама велпапни плотове като качество и видове вълни.