Изграждане на Стабилни Основи

Нашата стратегия за устойчивост "За Сега и За Бъдещето" определя амбицията ни да водим в прехода към кръгова икономика, от затваряне на цикъла чрез по-добър дизайн до намаляването на въглеродните емисии; намаляване на отпадъците и замърсяването с цел опазване на природните ресурси.

Като отговорен бизнес, който поставя устойчивостта в основата, има и други съществени въпроси, които считаме за наши „силни основи“, които непрекъснато изграждаме, за да ни помогнат да постигнем нашата цел „Преоткриваме опаковките на по-високо ниво в един променящ се свят“.

Постигане на нулево въздействие върху водните ресурси

Водата играе решаваща роля в нашия бизнес, особено в процеса на производство на хартия. Влакната се транспортират през производствения процес от целулоза до хартия, като се използва вода и след това се използва загрята пара за изсушаване на хартията. Водата се използва и за разреждане на нишестето в нашите велпапни съоръжения, което след това свързва няколко слоя хартия заедно, за да създаде велпапе, както и във всички съоръжения за охлаждане на машини и почистване. Като бизнес с интензивна употреба на вода е важно да потребяваме, рециклираме и третираме водата, която използваме отговорно и ефективно, така че да сведем до минимум нашето въздействие, когато връщаме водата в естествената среда и да спазваме всички законови  изисквания.  

Научете повече за нашия подход към управлението на водата >

Обществени дейности

Въпреки, че оказваме пряко влияние върху живота на приблизително 32 000 служители, мащабът на нашия бизнес и нашият съвместен подход означават, че сме в състояние да се справим с големите предизвикателства, пред които са изправени по-широките общности, в които работим, и в които живеят нашите служители. Като грижовен и отговорен бизнес, ние си партнираме с нашите местни общности.

 Научете повече за това, как работим с нашите общности >

Грижа за нашите служители

Ние не толерираме никаква дискриминация, основана на култура, националност, раса, религия, пол, полова идентичност, увреждане, сексуална ориентация или възраст. Нашият подход към разнообразието и приобщаването е свързан с признаването, че идеалната работна среда е тази, която позволява на всички наши служители да се представят най-добре и да се развиват до пълния си потенциал. Ние ценим разнообразието от пол, възраст и националност, както и индивидуални характеристики, като например богат житейски опит, когато оценяваме разнообразието в рамките на Ди Ес Смит.

 Научете повече за това, как поддържаме разнообразно и приобщаващо работно място >

Източник на влакна

Въпреки, че даваме приоритет на употребата на рециклирани влакна чрез нашия кръгов бизнес модел се изисква малко количество необработени влакна. Но, за да осигурим наистина устойчива стойност, докато използваме необработени влакна днес, ние също трябва да защитим ресурсите, от които нашият бизнес ще се нуждае утре. Когато се доставя от добре управлявани гори, добитата дървесина има жизненоважни социални, екологични и икономически ползи и може да бъде наистина устойчиво начинание. Ние обаче признаваме, че в някои страни и региони има проблеми с обезлесяването и незаконната сеч. Ето защо вярваме, че подкрепата за отговорно и устойчиво горско стопанство е въпрос от стратегическо значение за нашата индустрия.

 Научете повече за това, как устойчиво се снабдяваме с влакна >

Здраве и безопасност

Ние осъзнаваме, че нашите хора и партньори работят в среди, които представляват реални опасности. Стремим се да контролираме тези опасности чрез подход, основан на риска, използвайки редица от мерки за контрол и непрекъснато се стремим да се подобряваме. Нашите служители са от ключово значение при осигуряване на безопасна работа и се справяме с всякакви притеснения, повдигнати открито и своевременно. Нашата дългосрочна цел е „нулеви инциденти“ и ние определяме нашите ключови показатели за изпълнение, за да гарантираме, че продължаваме към тази цел. Нашите показатели за безопасност се подобряват постоянно, както по отношение на честотата на злополуките, така и по отношение на тежестта, въпреки че осъзнаваме, че нараняването на някой от нашите служители е неприемливо и следователно безопасността остава ключов фокус за Групата.

Научете повече за нашия подход към здравето и безопасността >

Стандарти за доставчици

Разбираме, че за да гарантираме най-високите етични стандарти, трябва да се стремим да формираме партньорства с нашите доставчици. Нарастващият интерес към веригите за доставки на стоки е част от по-широка глобална тенденция. От организациите се очаква да разкриват много повече информация от всякога. Закони, като Законът за компаниите, Регламентите на ЕС за дървения материал, Законът за съвременното робство на Обединеното кралство от 2015 г. и Законът за равенството от 2010 г. имат важна роля в стимулирането на тази прозрачност. В отговор на това в Ди Ес Смит се стремим към по-голямо разкриване на информация от нашите доставчици, за да разберем по-добре цялата верига на доставки и да управляваме рисковете, свързани с правата на човека, детския труд, бизнес етиката и управлението на околната среда. Очаква се всеки доставчик на материали и/или услуги за Ди Ес Смит да отговаря на определени минимални стандарти, комуникирани чрез нашите Глобални Стандарти за Доставчик.

 Научете повече за това, как работим с нашите доставчици >