Показатели за кръгов дизайн

Най-съвременният инструмент за постигане на устойчивост на Вашите опаковки

След въвеждането на нашите Принципи за кръгов дизайн разработихме Показатели за кръгов дизайн на опаковките. С помощта на този новаторски инструмент можем да оценим и сравним кръговата ефективност на дизайна на опаковките по 8 различни показателя. Показателите за кръгов дизайн - първи в индустрията - дават ясна представа за устойчивостта  на опаковката и  къде трябва да се насочи вниманието.

Ръководство за Показателите за кръгов дизайн

Изтеглете информационното ръководство, за да получите изчерпателно разяснение на показателите за кръгов дизайн и техните ползи с реални примери.

Какво има в него за Вас?

Показателите за кръгов дизайн ще Ви помогнат да постигнете устойчивост на опаковките чрез:

  • Намаляване на отпадъците и замърсяването
  • Запазване на материалите  в употреба за по-дълго време
  • Регенериране на природните системи

Не е необходимо да се прави компромис между:

  • Защита на Вашия продукт
  • По-голяма ефективност на целия цикъл на доставка
  • Повишаване на екологичните Ви показатели
  • Предоставяне на по-добро потребителско преживяване

Като проучим Вашия бизнес и  верига на доставки, можем да разработим правилните опаковъчни решения  за Вашия бизнес.