Устойчивост

Нашият кръгов бизнес модел е изграден върху устойчивостта и ние сме лидери в създаването на нисковъглеродна и кръгова икономика

Нашият доклад за устойчивост 2023

Запознайте се с постиженията ни, които ускоряват прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика.

Научете повече