Устойчивост

В Ди Ес Смит устойчивостта е в основата на цялостната ни бизнес стратегия. Изграждаме по-добър бизнес, фокусиран върху осигуряването на устойчива стойност за всички наши заинтересовани страни. За нас истинската устойчивост се открива при балансиране на нуждите на нашия бизнес, нашата околна среда и нашите хора.

Основната ни дейност е проектиране и производство на иновативни, устойчиви опаковъчни решения, които обхващат цялата верига на доставки. Посредством проектирането на продукти и иновации, снабдяването, производствените операции, цикъла на доставка на клиентите, края на жизнения цикъл и рециклирането, ние признаваме, че нашите дейности имат както пряко, така и непряко въздействие.

Като доказателство за нашия ангажимент да работим все по-отговорно и да радваме нашите клиенти, ние оценяваме високо възможността за оценка на нашите резултати от външни организации и сравнителни показатели. Ежегодно подаваме данни към Проекта за разкриване на въглеродни емисии (CDP), EcoVadis и сме членове на SEDEX AB. Също така сме включени в няколко инвестиционни индекса за околната среда, социалната сфера и управлението (ESG), като FTSE4Good и VigeoEiris.

Имаме девет амбициозни, дългосрочни цели за устойчивост. Именно чрез изпълнението на тези цели се стремим да постигнем корпоративната си цел да бъдем водещи в областта на устойчивото развитие:

Въздействие на опаковката

 • Производство на 100% опаковки за многократна употреба или рециклируеми опаковки до 2025г. и увеличаване на положителната ни нетна позиция по отношение на рециклирането

Снабдяване с влакна

 • Употреба на 100 процента рециклирани или сертифицирани по веригата на доставки хартии до 2020г.

Стандарти за доставчици

 • Постигане на съответствие на 100% от доставчиците ни с нашите стандарти за устойчивост до 2025г.

Въглеродни емисии и енергия

 • Намаляване на нашите въглеродни емисии с 30 процента на тон продукция до 2030г., спрямо базовата линия от 2015г.

Управление на водите

 • Постигане на нулево вредно въздействие върху водата до 2030г.

Отпадъци и рециклиране

 • До 2030г. да не се изхвърлят никакви отпадъци в депата
   
   
   

Отговорен работодател

 • Изграждане на разнообразна, ангажирана и почтена работна сила

Отговорен съсед

 • Участие в обществени програми в 100% от нашите заводи до 2020г.

Здраве и Безопасност

 • Нула инциденти
 • Нула наранявания