sheets-and-converters.jpg

Преработвателен сектор

Благодарение на модерното индустриално оборудване можем да осигурим широка гама индивидуални решения за продукти от три- до деветпластно влепапе за преработвателния сектор и търговията на дребно.

Непрекъснато инвестираме в най-новите технологии и оборудване. По този начин гарантираме, че клиентите ни имат достъп до материали, които им позволяват значително да намалят разходите и въглерода в цикъла на снабдяване.

Като Ваш стратегически партньор:

  • сме лидери в разработването на материали от велпапе.
  • предлагаме обслужване, качество, технически познания и експертен опит на най-високо ниво.
  • разполагаме с обширен и креативен асортимент, който се разраства с навлизането на материала велпапе на нови пазари.
  • отговаряме на всички Ваши изисквания за производство на стоково велпапе (на плотове).
  • инвестираме усилено в специализираното производство на стоково велпапе (на плотове).
  • сме поели сериозен ангажимент да работим по устойчив начин.