collaborative-approach2.jpg

Споделени предизвикателства, споделена цел

Съвместно разработваме идеи за опаковане, които Ви помагат да увеличите продажбите си, да намалите разходите и да минимизирате бизнес риска.

Стратегията „една опаковка за всичко“ не работи при нас.

Вместо това добрите опаковки залагат на индивидуалност.  С тяхна помощ постигате добри резултати, независимо дали се стремите да направите потребителите си верни клиенти, да привлечете купувачи, да подобрите наличностите си, да защитите продукта от повреди или да намалите разходите за дистрибуция. 

Наричаме това мислене за цикъла на снабдяване.  Правилната опаковка постига резултати непрекъснато, отново и отново, всеки път, когато опаковате продукта си.

Сътрудничеството е в основата на подхода PackRight

Правим това всеки ден и навсякъде. Наричаме този подход PackRight.  Това е синоним на нашия начин на работа – работим съвместно, за да Ви помогнем да постигнете желаните резултати. 

За да подсигурим максимално успеха на подхода PackRight, въведохме редица иновативни инструменти и помощни средства, включително нашите Impact и PackRight центрове. 

Работният семинар в Impact центъра , който е съобразен с Вашите специфични интереси, е уникално преживяване, което ще Ви даде възможност да докоснете, усетите и видите опаковката в действие на всеки етап от цикъла на снабдяване.  Нашите PackRight центрове предлагат сътрудничество и интерактивни сесии, за да откриете опаковката, която ще Ви донесе най-големи ползи.  След като вече са ясни критериите за успех, нашият екип от ентусиазирани експерти, подкрепени от най-съвременните инструменти, ще разработи за Вас идеалната опаковка.

Пътят до идеалната опаковка следва нашия процес в 4 стъпки

 

insights-featured3.jpg

Определяме приоритетите ви и установяваме какво цели опаковката във всяка контактна точка и с всяка функция.

pack-development.jpg

Заедно достигаме до креативни идеи, съпоставяме ги с техни алтернативи и прецизираме концепцията.

review-validate.jpg

Тестваме предложението и изчакваме вашето потвърждение.

implement.jpg

Опаковката се произвежда и се доставя до вас! След това очакваме обратна връзка, за да сме сигурни, че сме оправдали вашите очаквания.

Силна и разрастваща се мрежа от Impact и PackRight центрове в цяла Европа