designers-at-work2.jpg

PackRight център

В PackRight центровете запрятаме ръкави и заедно реализираме Вашето вдъхновение, пренасяйки го от чертожната дъска в производствената база.

Нашите умели и опитни проектанти и инженери използват нашия процес в 4 стъпки и най-новите технологии и инструменти, за да създават уникални решения.  Уникалните решения се фокусират върху ефективността в цикъла на снабдяване и максимално използване на възможностите с цел увеличаване на продажбите, намаляване на разходите и управление на риска.

Стотиците ни дизайнери в цяла Европа споделят помежду си най-добрите практики и иновации благодарение на нашата уникална софтуерна платформа и по този начин гарантират, че най-новите постижения ще достигнат до всички клиенти.

Ние не само посрещаме предизвикателствата, които съществуват пред клиентите ни. С проактивния ни подход им предлагаме иновации, които ще им помогнат да се възползват от всяка нова възможност.

Нашият подход PackRight за оптимална опаковка

 Критериите за успех на PackRight винаги се определят още в самото начало: искате ли да увеличите продажбите си, да намалите разходите и да минимизирате риска? Независимо от критериите продуктът е винаги един и същ – нова опаковка, която е създадена, тествана и произведена с Вас според Вашите нужди, Вашата верига на снабдяване и стратегически цели. 

  • Включете се в нашите работни семинари, за да извлечете повече ползи от Вашите опаковки
  • Екип от ентусиазирани експерти ще се фокусира върху Вашите нужди
  • Заедно ще дефинираме специфичните области, които се нуждаят от оптимизация, както и критериите за успех
  • Заедно с нашите специалисти в опаковането ще си сътрудничите, за да разработите правилната опаковка според приоритетите си