corrugatedpallets-kaypal.jpg

Палети от велпапе

Нашите палети от велпапе са предвидени за голям брой приложения и са по-чиста, екологична, рентабилна и лека алтернатива на традиционните дървени и пластмасови палети.

Икономичните, екологични и ергономични палети KAYPAL® отговарят на Вашите изисквания за оптимизиране на цикъла на снабдяване и опазване на околната среда. Специално разработихме широка гама палети за експорт, комисиониране, търговски бази и промишлена употреба.

Разполагаме с пълен контрол върху производствения процес – от производството на велпапе до сглобяването на всеки един палет, което ни позволява да гарантираме продукция с по-високо качество и по-добра способност за реакция.

Палетите от велпапе са доказано лесни за работа, напълно рециклируеми и предоставят идеална възможност за брандиране.

Допълнителни предимства:

  • Безпроблемно приложение в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, ако съществува риск от замърсяване
  • Подходящи за въздушен транспорт, тъй като тежестта е сериозен оскъпяващ фактор
  • Идеален вариант за износ при наложени ограничения върху износа на дървен материал
  • Лесни за употреба на транспортьори, особено когато палетът е неразделна част от производствената линия
  • Използваните палети могат да се продават като отпадъчна хартия
  • Припокриване – за намаляване на тежестта, горивото и въглеродния отпечатък при отделни доставки.