Какво представлява кръговата икономика?

Кръговата икономика е алтернативно решение на сегашната линейна икономика, която се основава на мисленето "вземи, направи, използвай и изхвърли". Това е модел, който се основава на принципите на елиминиране на отпадъците и замърсяването, запазване на продуктите и материалите в употреба и възстановяване на природните системи.

Това означава, че като запазваме продуктите, оборудването и инфраструктурата в употреба по-дълго време, ние подобряваме производителността на тези ресурси. По този начин значително се намалява търсенето на ресурси и се създава по-устойчиво общество както сега, така и за бъдещите поколения.

В модела на кръговата икономика целта е да се запълни пропастта между производството и естествените кръговрати на екосистемите - от които в крайна сметка зависят хората. Не става въпрос за това да бъдем "по-малко лоши", а за създаване на икономика, която функционира в хармония с нашия природен свят.

Кръговата икономика има за цел да трансформира понятието "растеж", като се съсредоточи върху положителните ползи за цялото общество. Тя включва постепенно отделяне на икономическата дейност от потреблението на ограничени ресурси и премахване на отпадъците.

Фондация "Ellen MacArthur"
Определение за кръгова икономика

Трите принципа на кръговата икономика

Запазване на материалите в употреба

Кръговата икономика насърчава дейности, които намаляват потреблението на енергия, труд и материали. Това означава създаване на дълготрайни продукти, повторна употреба, производство и рециклиране, за да се запази кръговратът на продуктите, компонентите и материалите в икономиката

Премахване на отпадъците и замърсяването

Кръговата икономика идентифицира и премахва отрицателните въздействия на икономическата дейност, които нанасят щети на човешкото здраве и природните системи. Това включва отделянето на парникови газове, опасни вещества, замърсяването на въздуха, земята и водата

Регенериране и възобновяване на природните системи

Кръговата икономика избягва употребата на невъзобновяеми ресурси и запазва или подобрява възобновяемите ресурси, например чрез връщане на ценни хранителни вещества в почвата, за да се подпомогне регенерацията, или чрез използване на възобновяема енергия, вместо изкопаеми горива

 

Ползите от кръговата икономика

Преминаването към по-кръгова икономика има редица ползи за икономиката, околната среда и хората. Те включват;

  • намаляване на натиска върху природните ресурси
  • подобряване на сигурността на доставките на суровини
  • повишаване на конкурентоспособността
  • стимулиране на иновациите
  • стимулиране на икономическия растеж

Също така, на потребителите ще бъдат предоставени по-издръжливи и иновативни продукти, които ще подобрят качеството им на живот и ще им спестят пари в дългосрочен план.

Как Ди Ес Смит е лидер в областта на кръговите процеси

Нашият кръгов бизнес модел 

Ние сме признати в цял свят за нашите иновации и за качеството на нашите опаковки. Нашите продукти могат да подобрят ефективността на транспорта и съхранението, да подобрят представянето в търговската мрежа и да увеличат продажбите на продуктите на нашите клиенти - и ние правим това с устойчиво велпапе. Чрез рециклирането на хартиените влакна в нашия картон можем да спасим от изсичане над 360 000 дървета всяка година.

Можем да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни. Амбицирани сме да използваме иновациите, за да се справим с някои от най-сложните предизвикателства на устойчивото развитие в света. 

Можем да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни
Можем да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни

Нашата стратегия за устойивост "За сега и за бъдещето"

Нашата стратегия за устойчивост "За сега и за бъдещето" се фокусира върху кръговата икономика, ръководи амбициите ни и ни позиционира като устойчив лидер в индустрията. Тази стратегия е разработена така, че да зададе ясна насока за справяне с непосредствените предизвикателства, като същевременно се стреми да посрещне нуждите на бъдещото поколение чрез създаване на решения, които са в съответствие с принципите на кръговата икономика. 

Стратегията ни позволява да надминем границите на самия кръгов бизнес модел и да предоставим по-кръгови решения за нашите клиенти и обществото като цяло - да заменим проблемните пластмаси, да премахнем въглеродните емисии от веригите на доставки и да предоставим иновативни решения за рециклиране

Нашето стратегическо партньорство с фондация Ellen MacArthur 

През май 2019 г. станахме един от малкото стратегически партньори на фондация "Ellen MacArthur". Понеже водим опаковъчната индустрия към по-кръгова икономика, искахме да поканим водещите мислители по тази тема в нашия бизнес, за да ни предизвикат и да помогнат за по-нататъшното развитие на тази програма за нас и за нашите клиенти.

Лесни стъпки, които можем да правим всеки ден, за да помогнем за създаването на по-кръгова икономика. Използвайте повторно картонената си кутия. Вземете собствената си чаша или ползвайте многократна торбичка . Тези действия помагат да се намалят отпадъците.

Sam Jones
Старши мениджър по устойчивост at DS Smith

Нашата цел и кръговата икономика

Има нужда от нов подход към опаковките. И нужда от силно лидерство в нашата индустрия. Това е, което ни движи, и защо имаме обща цел - "Преoткриваме опаковките на по-високо ниво в един променящия се свят".  Знаем, че кръговата икономика играе жизненоважна роля за задоволяване на потребностите на обществото и за защита на бъдещите поколения, затова чрез революция в нашия бизнес модел и решения за опаковки ще продължим с Нашата цел да помагаме на нашите клиенти да отговорят на променящите се навици на пазаруване с устойчиви решения за опаковки, от които се нуждае нашето общество.  Искаме по-голям избор и удобство, но с по-малко въздействие върху заобикалящия ни свят.