Какво представлява кръговата икономика?

Кръговата икономика е алтернативно решение на сегашната линейна икономика, която се основава на мисленето "вземи, направи, използвай и изхвърли". Това е модел, който се основава на принципите на елиминиране на отпадъците и замърсяването, запазване на продуктите и материалите в употреба и възстановяване на природните системи.

Това означава, че като запазваме продуктите, оборудването и инфраструктурата в употреба по-дълго време, ние подобряваме производителността на тези ресурси. По този начин значително се намалява търсенето на ресурси и се създава по-устойчиво общество както сега, така и за бъдещите поколения.

В модела на кръговата икономика целта е да се запълни пропастта между производството и естествените кръговрати на екосистемите - от които в крайна сметка зависят хората. Не става въпрос за това да бъдем "по-малко лоши", а за създаване на икономика, която функционира в хармония с нашия природен свят.

Трите принципа на кръговата икономика

Запазване на материалите в употреба

Кръговата икономика насърчава дейности, които намаляват потреблението на енергия, труд и материали. Това означава създаване на дълготрайни продукти, повторна употреба, производство и рециклиране, за да се запази кръговратът на продуктите, компонентите и материалите в икономиката

Премахване на отпадъците и замърсяването

Кръговата икономика идентифицира и премахва отрицателните въздействия на икономическата дейност, които нанасят щети на човешкото здраве и природните системи. Това включва отделянето на парникови газове, опасни вещества, замърсяването на въздуха, земята и водата

Регенериране и възобновяване на природните системи

Кръговата икономика избягва употребата на невъзобновяеми ресурси и запазва или подобрява възобновяемите ресурси, например чрез връщане на ценни хранителни вещества в почвата, за да се подпомогне регенерацията, или чрез използване на възобновяема енергия, вместо изкопаеми горива

 

Ползите от кръговата икономика

Преминаването към по-кръгова икономика има редица ползи за икономиката, околната среда и хората. Те включват;

  • намаляване на натиска върху природните ресурси
  • подобряване на сигурността на доставките на суровини
  • повишаване на конкурентоспособността
  • стимулиране на иновациите
  • стимулиране на икономическия растеж

Също така, на потребителите ще бъдат предоставени по-издръжливи и иновативни продукти, които ще подобрят качеството им на живот и ще им спестят пари в дългосрочен план.

Как Ди Ес Смит е лидер в областта на кръговите процеси

Нашият кръгов бизнес модел 

Ние сме признати в цял свят за нашите иновации и за качеството на нашите опаковки. Нашите продукти могат да подобрят ефективността на транспорта и съхранението, да подобрят представянето в търговската мрежа и да увеличат продажбите на продуктите на нашите клиенти - и ние правим това с устойчиво велпапе. Чрез рециклирането на хартиените влакна в нашия картон можем да спасим от изсичане над 360 000 дървета всяка година.

Можем да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни. Амбицирани сме да използваме иновациите, за да се справим с някои от най-сложните предизвикателства на устойчивото развитие в света. 

Можем да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни
Можем да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни

Нашата стратегия за устойивост "За сега и за бъдещето"

Нашата стратегия за устойчивост "За сега и за бъдещето" се фокусира върху кръговата икономика, ръководи амбициите ни и ни позиционира като устойчив лидер в индустрията. Тази стратегия е разработена така, че да зададе ясна насока за справяне с непосредствените предизвикателства, като същевременно се стреми да посрещне нуждите на бъдещото поколение чрез създаване на решения, които са в съответствие с принципите на кръговата икономика. 

Стратегията ни позволява да надминем границите на самия кръгов бизнес модел и да предоставим по-кръгови решения за нашите клиенти и обществото като цяло - да заменим проблемните пластмаси, да премахнем въглеродните емисии от веригите на доставки и да предоставим иновативни решения за рециклиране

Нашето стратегическо партньорство с фондация Ellen MacArthur 

През май 2019 г. станахме един от малкото стратегически партньори на фондация "Ellen MacArthur". Понеже водим опаковъчната индустрия към по-кръгова икономика, искахме да поканим водещите мислители по тази тема в нашия бизнес, за да ни предизвикат и да помогнат за по-нататъшното развитие на тази програма за нас и за нашите клиенти.

Лесни стъпки, които можем да правим всеки ден, за да помогнем за създаването на по-кръгова икономика. Използвайте повторно картонената си кутия. Вземете собствената си чаша или ползвайте многократна торбичка . Тези действия помагат да се намалят отпадъците.

Sam Jones
Старши мениджър по устойчивост at DS Smith

Нашата цел и кръговата икономика

Има нужда от нов подход към опаковките. И нужда от силно лидерство в нашата индустрия. Това е, което ни движи, и защо имаме обща цел - "Преoткриваме опаковките на по-високо ниво в един променящия се свят".  Знаем, че кръговата икономика играе жизненоважна роля за задоволяване на потребностите на обществото и за защита на бъдещите поколения, затова чрез революция в нашия бизнес модел и решения за опаковки ще продължим с Нашата цел да помагаме на нашите клиенти да отговорят на променящите се навици на пазаруване с устойчиви решения за опаковки, от които се нуждае нашето общество.  Искаме по-голям избор и удобство, но с по-малко въздействие върху заобикалящия ни свят.