Как да направите Вашите опаковки устойчиви

Кръговата Икономика е алтернативата на мисленето – взимам, произвеждам и изхвърлям. Тя се базира на принципите на намаляване на отпадъците и замърсяването, поддържане на материалите в употреба за по-дълго време и възобновяване на природните ресурси, за да се създаде по-устойчив и по-красив свят. Става въпрос за създаване на икономика, която работи в хармония с природата.

Какво означава за Вас кръгова икономика?

Кръговата икономика не е компромис. Тя означава едно по-красиво бъдеще за нас и за планетата, което също има и финансово значение.

По отношение на опаковките това означава, да не се влагат повече материали, отколкото са необходими, оптимизиране на Вашата верига на доставка, използване на рециклируеми материали, като се уверите, че могат да бъдат рециклирани или използвани многократно.

Нашите кръгови решения ще Ви помогнат да погледнете на опаковките по различен начин. Заедно  можем да преосмислим Вашите дизайни, за да бъдат по-устойчиви.

И ние знаем, че Вашите потребители също са загрижени за това. 

Кръговата икономика, една обикновена, но силна концепция, която ще формира нашето бъдеще към по-добро

Нашият свят и начинът, по който ние го консумираме е формиран линейно.  Ние взимаме, произвеждаме и изхвърляме – не използваме ресурсите, а ги изчерпваме.

Но там, където другите виждат линейни проблеми, ние виждаме кръгови решения.

Разполагаме с над 700 дизайнери и иноватори, които мислят и творят с Принципите на Кръговата икономика. Принципи, които разработихме заедно с Фондацията Елън Макартър.

Да приложим кръговия бизнес модел: Започвайки от тук

Независимо какво произвеждате и продавате, първото нещо, което потребителите виждат е опаковката.

Но на етап проектиране се определя не само външния вид, а и въздействието на продукта върху околната среда. Имайки предвид това, ние си партнирахме с Фондацията Елън Макартър, за да създадем набор от принципи за кръгов дизайн, които ни помагат да формираме бъдещето на опаковките за кръговата икономика, като същевременно помагаме на Вашия бранд да се откроява по положителен начин.

Понеже потребителите търсят по-устойчиви алтернативи, нашият екип от 700 дизайнери използва тези Принципи, за да проектира опаковки за Кръгова икономика. Те намаляват отпадъка и замърсяването, поддържат продуктите в употреба за по-дълго време и възстановяват природните системи. Няма по-добро място, от което да стартирате кръговия модел на работа, от това при нас.