Показатели за ефективност на ESG и устойчивост

Оценяваме възможността резултатите ни да бъдат оценявани от рейтингови агенции за ESG и други индикатори.

Продължаваме да предоставяме информация на широк кръг от високо реномирани платформи на трети страни, за да демонстрираме на редица заинтересовани страни нашите постоянни добри резултати. Чрез доброто оповестяване се стремим да увеличим признанието на нашите действия и стратегия за устойчивост от страна на тези агенции.