Щанцовани опаковки (wrap around packaging) от велпапе

Щанцованите опаковки от велпапе се произвеждат за опаковане на продукти при автоматизирани пълначни и пакетажни линии.

Тази на пръв поглед проста опаковъчна форма изисква солидни технически познания и строг контрол на качеството, за да се гарантира ефективността на високоскорстните поточни линии.

За да задоволим търсенето на този вид опаковки, които се отварят в магазина, нашите дизайнери работят в тясно сътрудничество със специалисти по щанцоване и щанцовани опаковки от велпапе. В резултат от това създадохме модерна технология за перфориране, която осигурява бързо, последователно и чисто отваряне, без да се засяга производителността на цикъла за снабдяване.