SalesFront-easy-to-see-easy-to-buy.jpg

SalesFront: приближава продуктите до купувача

След три години на разработване и тестване DS Smith пуска на пазара иновативна система за опаковки, която непрекъснато изтласква продуктите към предната част на рафта, като по този начин се избягва необходимостта от допълнително оборудване върху рафта.

Опаковката SalesFront включва специално проектирана лента в готова за продажба опаковка от велпапе (RRP), която плавно придвижва съдържанието напред след продажбата на всеки артикул.

При проучване, проведено от IGD, бе установено, че 37% от клиентите биха купили алтернативна марка, ако не могат да видят избрания от тях продукт на рафта, а при проучвания в магазини бе установено, че продажбите на продукт, който непрекъснато се придвижва към предната част на рафта, могат да се увеличат с до 20 процента, като средното увеличение съставлява от шест до осем процента.

SalesFront ще помогне на производителите и търговците на дребно да се справят с проблема с недостатъчната наличност на продукти на рафта, без да е необходимо допълнително оборудване на рафта или служителите ръчно да преместват продуктите напред.

Системата SalesFront не е свързана само с дизайн на опаковки, а представлява система за опаковане, като DS Smith разработва широка гама от оборудване за подпомагане на процеса по сглобяване и пълнене. При изправяне на опаковката лентата се разтяга и продуктът се зарежда на специално приспособени за клиента опаковъчни линии.

Ползи от продукта

  • Подобряване на пазаруването за купувачите
  • Подпомагане на собствениците на търговските марки да придвижват напред своите най-добри продукти по всяко време, което води до увеличаване на продажбите и видимостта на продуктите 
  • Липса на необходимост от оборудване  върху рафта, като се пести времето, необходимо за ръчното придвижване на продукта напред 
  • Лесно преобразуване за различни продукти и размери опаковки
  • Безопасност на храните 
  • Напълно рециклируем