dominos.jpg

Мислене за цикъла на снабдяване

Ако се замислите за целия цикъл, ще видите и цялостната картина. Когато мислите се свържат, се получава цялостно и по-ефективно мислене.

Мениджърите много често виждат процеса на снабдяване като една права линия. Ние вярваме, че по този начин се пренебрегва цялостната картина. Камионите и корабите често правят празни курсове, опаковките на потребителските стоки трябва да се рециклират, а повредените стоки постоянно се връщат. Освен това непрекъснато се обменя информация, като се започне от проследяването на камиона и се стигне до получаване на обратна връзка от клиенти в социалните медии.

Нашата най-голяма сила е в предвиждането и решаването на проблеми по-добре от нашите конкуренти. Богатият експертен опит в различни области като дизайн, производство и рециклиране, ни позволява да предлагаме възможно най-високо качество. 

Използването на иновативни решения и безупречното обслужване ни дават възможност да посрещнем всички потребности на нашите клиенти. Наричаме това „мислене за цикъла на снабдяване“ – унифициран процес, който елиминира комплексните методи и прави живота на клиентите по-лесен, като създава ефективен и опростен подход.