hazardous-dangerous-goods.jpg

Опасни товари

Разработихме серия от опаковки със специфичен състав и обработка на картона, които са специално предназначени за транспортиране на опасни вещества.

Опитните ни технолози се вслушват в нуждите на нашите клиенти и заедно с тях разработват специализирани решения за опаковане на опасни и вредни товари. Преди да бъдат произведени опаковките за опасни товари преминават обстойни тестове в нашата лаборатория, която е сертифицирана от UKAS и BSI. Това дава сигурност на нашите клиенти, че произведените от нас опаковки за опасни товари ще отговарят на условията и ще бъдат напълно съобразени с изискванията за опазване на околната среда.

packaging for dangerous goodsСертификатът ни за опаковане съгласно нормите на ООН ни задължава да спазваме много строгите правила за изпълнението на тези продукти.