transport and transit packaging

Транспортни опаковки от велпапе

DS Smith предлага широка гама от транспортни опаковки и кашони за съхранение на всякакви потребителски стоки.

Логистика

DS Smith са пионери не само в създаването на нови формули и модерни идеи за транспортни опаковки от велпапе, но също така в тяхното приложение, отпечатване и логистика. Първо, защото изискванията към транспортните опаковки неимоверно нараснаха, и второ, защото добрата и привлекателната опаковка не само предпазва продукта при транспортиране, но и представя имиджа на марката по възможно най-добрия начин.

Автоматизирани опаковки за транспортиране

От класическия слотерен кашон до автоматизираните опаковки нашите транспортни опаковки от велпапе гарантират оптимална защита за Вашите продукти. Предлагаме стандартни и персонализирани решения с или без печат, в малки и големи формати, с единствената цел да задоволим Вашите нужди. При необходимост предлагаме решетъчни и сепариращи системи за по-добра защита на Вашите продукти.
 

Ключови предимства на транспортните ни опаковки:

  • Тегло: Нашите транспортни опаковки са леки в сравнение с много други опаковъчни материали, което намалява транспортните разходи и разхода на гориво. Това предимство в теглото също така улеснява работата с тях и маневрирането по време на товарене и разтоварване.
  • Ефективност от гледна точка на разходите: Картонените транспортни опаковки, които ние предлагаме, са по-устойчиви от алтернативите, като например пластмасовите или металните опаковки. Достъпността на картона го прави привлекателен избор за фирми, които искат да сведат до минимум разходите за опаковане, като същевременно осигурят защита и представяне на продукта.
  • Защитни свойства: Въпреки, че са леки, нашите транспортни опаковки предлагат подходяща защита за много видове стоки.
  • Възможност за рециклиране: Нашите транспортни опаковки от картон са екологично устойчиви. Рециклирането на картона намалява нуждата от нови суровини и спомага за отклоняването на отпадъците от депата, като допринася за опазването на ресурсите и усилията за намаляване на отпадъците.