floor standing display

Подови и свободностоящи дисплеи

Нашите подови дисплеи са проектирани така, че да освежат търговския обект и да Ви помогнат да управлявате промоционалните си кампании.

Подовите дисплеи се състоят от основа и държачи за продукти. Доставят се предварително сглобени и дори заредени със стока. Предният горен панел на дисплея представлява допълнителна платформа с голям комуникационен потенциал.

Нашите изследователски центрове тясно си сътрудничат с Вашите маркетингови отдели, за да разработят иновативни проекти и да гарантират максимално въздействие върху потребителите.

При необходимост можем да включим и картонен палет KAYPAL®, което би създало 100% рециклируемо решение. Можем да предложим и автоматизирани дисплеи, които се сглобяват и инсталират лесно и бързо.

floor display fresh products