подаване

Плакатите трябва да бъдат изпратени от служител на DS Smith, родител или настойник.

Каченият файл трябва да бъде сканирано копие, снимка на плаката или дигитален файл. Качените файлове не трябва да съдържат снимка на детето.

Плакатите трябва да бъдат изпратени на internal.communications@dssmith.com.

Заедно с плаката ще ни е необходима и следната информация:

  • Заглавие на плаката
  • Собственото име на детето
  • Възраст на детето (с цифри)
  • Име и фамилия на служителя
  • Държавата, в която се намира служителят
  • Заводът, в който работи служителят
  • Опишете с до 200 думи какво представлява плакатът и защо въпросът за устойчивото опазване на околната среда е толкова важен, напр.: „Плакатът изобразява използването на по-малко вода, като спираме течащата вода, докато си мием зъбите и да вземаме душ вместо да пълним ваната. Това е важно, защото в момента използваме твърде много вода, а тя е жизненоважен ресурс за опазването и оцеляването на заобикалящия ни свят.“

Заявките за участие могат да се изпращат и на адреса по-долу, придружени от бележка, съдържаща данните, които се изискват по-горе.

Адрес за участие по пощата: Annabelle Dove, DS Smith Plc, 350 Euston Road, London, NW1 3AX. England.

*Личните данни, които събираме от Вас ще бъде използвани само и единствено за целите на конкурса. DS Smith ще ги използва за да идентифицира и осведоми победителите, както и за осъществяване на вътрешна и външна комуникация за конкурса. След като състезанието приключи на 12 март 2019г. информацията ще бъде съхраняване в продължение на 12 месеца. Необходимо е родител или настойник на детето да даде своето съгласие и разрешение то да участва, а плакатите трябва да се регистрират от възрастен, който е получил потвърждението. Родителите или настойниците могат да оттеглят съгласието си DS Smith да съхранява и обработва личните данни на детето по всяко време. Въпроси или заявки за оттегляне на съгласието могат да се отправят към  internal.communications@dssmith.com.