Конкурса на DS Smith за изработване на плакати

Целта на „Конкурса на DS Smith за изработване на плакати” е да накара децата да създадат плакати, окуражаващи хората да се замислят за екологичната устойчивост и да дадат своя принос за опазване на околната среда, напр. повече рециклиране или използване на по-малко вода.

Плакатът може да бъде нарисуван ръчно или изработен с помощта на компютърен софтуер. Може да съдържа думи (на всеки един език) и изображения. Няма ограничения за размера. Също така окуражаваме идеята при създаването на плакатите децата да използват рециклирани и рециклируеми материали, както и такива за повторна употреба. Оставете ги да развихрят въображението си!

Крайният срок за участие е 11 март 2019 г.

От всяка страна, от която има участници, ще бъде избран победител. Победителите ще получат безплатен комплект за изкуства и занаяти, както и посещение в местната фабрика на DS Smith за целия им клас.* 

Експертното жури ще оцени плакатите и ще обяви победителите на 29 март 2019 г.

Повече информация ще получите на имейл internal.communications@dssmith.com.

*Посещението на фабриката като награда се организира в зависимост от местната политика и възможността на завода.