Безопасност на продуктите

Предоставянето на видове хартия, подходящи за контакт с храни, на нашите клиенти от хранително-вкусовата промишленост е един от основните ни приоритети, а начинът, по който постигаме баланса между клиентските и регулаторните изисквания, е от решаващо значение за успеха ни.

Свържете се с нас