Стратегия

Нашата визия е да бъдем водещ доставчик на устойчиви опаковъчни решения. Планираме да успеем, като предлагаме на клиентите си отлично обслужване, качество, иновации и екологични решения.

Нашите Ценности

 • Да бъдем загрижени: Гордеем се с това, което правим и се грижим за своите клиенти, служители и заобикалящия ни свят
 • Да вдъхваме доверие: Може винаги да ни се вярва, че ще спазваме ангажиментите си
 • Да поставяме предизвикателства: Не се страхуваме да отправяме градивни предизвикателства един към друг и към самите себе си, за да намерим по-добър път занапред
 • Да бъдем отзивчиви: Търсим нови идеи и разбиране и бързо реагираме на новите възможности
 • Да бъдем издръжливи: Завършваме започнатото

 

Стратегически цели

Ди Ес Смит има за цел да бъде водещият доставчик на устойчиви опаковъчни решения. Искаме да бъдем доверен и стратегически партньор на нашите клиенти, осигурявайки иновативни решения за опаковане за всички техни нужди. 

Като се фокусираме върху стратегическите си цели, ще осигурим привлекателна, устойчива възвръщаемост на нашите акционери и ще отговорим на нуждите на всички наши заинтересовани страни. Определихме следните цели и нашите обещания за постигането им.

Да удовлетворяваме нашите клиенти

През 2018/19  постигнахме:

 • Ръст на обема, изпреварващ ръста на пазара
 • Пет нови PackRight Центъра
 • Подновяване на ексклузивния дългосрочен договор с Mondelez за всички велпапе опаковки в Европа
 • Подобрено обслужване и качество
 • Интегриране на новите колеги от Europac

През 2019/20 ще:

 • Продължим да изграждаме PackRight Центрове в подкрепа на нашите нови региони
 • Интегриране на подхода към продажбите и маркетинга на наследените активи на Europac в областта на опаковките 
 • Продължим да се фокусираме и подобряваме нашите нива на обслужване

Да реализираме потенциала на нашите служители

През 2018/19 постигнахме:

 • 23 процента редуциране честотата на злополуките
 • Стартиране на фирмена Цел за всички колеги
 • Интегриране на над 2,000 служители след придобиването на Europac
 • Подписано ревизирано петгодишно доброволно споразумение с нашия Европейски работнически съвет

През 2019/20 ще:

 • Внедрим глобална лидерска програма по здраве и безопасност
 • Разработим план за действие за цялата група след проучване на ангажираността
 • Ще стартираме втора група за Глобално Лидерство
 • Продължим да дигитализираме основните процеси на служителите Продължете да дигитализирате основните процеси на хората
 • Изграждаме постоянни възможности сред нашите първи преки мениджъри

Да бъдем лидери в областта на устойчивостта

През 20181 постигнахме:

 • 6.1 процента редуциране на CO2e на тон производство
 •  Нашата цел да гарантираме, че 100% от нашите заводи ще бъдат сертифицирани по FSC
 •  97 процента от хартиите, влагани в нашия бизнес са рециклирани или FSC сертифицирани
 •  Подобрено или поддържано силно представяне на ключови показатели за устойчивост

През 20191 ще: 

 • Продължаваме да изпълняваме нашите девет дългосрочни цели за устойчивост
 • Започнем изпълнението на ключови програми за кръгова икономика в партньорство с фондация Елън Макартър
 • Продължим да развиваме нашето отчитане спрямо препоръките на TCFD2

Да удвоим мащаба и рентабилността на бизнеса

През 2018/19  постигнахме: 

 •  2.4 процента ръст на обема велпапе опаковки
 •  12 процента ръст на приходите (постоянна валута)
 •  28 процента ръст на оперативната печалба (постоянна валута)
 •  35 процента увеличение на печалбата преди данъци
 •  Засилено производство на опаковки в Европа с придобиването на Europac, бизнес за опаковки и хартия в Португалия, Испания и Франция
 •  Интегрирано производство на опаковки Северна Америка

През 2019/20 ще:

 • • Продължим да задвижваме ръста чрез органична инвестиция
  • Интегрираме Europac
  • Увеличим максимално ефективността на производствата и снабдяването

1. Данните за устойчивост на околната среда се отчитат на база календарна година