Сертификатите на нашите заводи

В DS Smith се гордеем с това, че поддържаме най-високи стандарти. Нашите заводи за хартия редовно подлежат на одит от независими оценители, които инспектират всички аспекти на нашите системи за управление, преди да одобрят нашите акредитации.