Нашите услуги

Като водещ производител на устойчиви хартии, ние вече използваме опита, иновациите и амбицията си да разработваме персонализирани стратегии, опаковъчни решения и услуги за поддръжка, които са нужни на нашите клиенти, и които обществото изисква.