Ди Ес Смит България представя устойчиви опаковъчни решения на изложението Летни Открити Дни 2023

Ди Ес Смит България взе участие в изложението "Летни открити дни", организирано от Опора Заден България, дъщерно дружество на известната холандска компания за семена Енза Заден

Ди Ес Смит България взе участие в изложението "Летни открити дни", организирано от Опора Заден България, дъщерно дружество на известната холандска компания за семена Енза Заден. Събитието продължи три дни - от 21 до 23 юни, и привлече около 600 посетители, състоящи се основно от професионални зеленчукопроизводители, търговци и дистрибутори от цяла България.

За седма поредна година Опора Заден България организира дните на отворените врати като платформа за зеленчукопроизводители, търговци, готвачи и любители на здравословната храна. Събитието се проведе на терена на компанията, намиращ се в с. Цалапица, като предостави уникална възможност на професионалистите от бранша да се свържат, да обменят знания и да се запознаят с последните постижения в сектора.

По време на изложението експертите на Ди Ес Смит активно работиха с посетителите на своя щанд, където представиха най-новите устойчиви решения на компанията за опаковане в сегмента на плодовете и зеленчуците, поставяйки като приоритет принципите на кръговата икономика за намаляване на отпадъците и насърчаване на екологичната отговорност.

Slide1.JPG

Екипът на Ди Ес Смит подчерта значението на прехода към кръгова икономика като двигател на устойчивото развитие. Наблегнаха на това как възприемането на кръгови практики, като рециклиране, повторна употреба и намаляване на отпадъците, може да допринесе за минимизиране на въздействието на опаковките върху околната среда и да подкрепи общите цели за устойчивост на селскостопанската индустрия.

С участието си в изложението "Летни открити дни" Ди Ес Смит България демонстрира своя ангажимент за развитие на устойчивите практики за опаковане в сегмента на плодовете и зеленчуците. Експертите на компанията активно работиха с професионалистите от бранша, обменяйки мнения и знания, като същевременно демонстрираха най-новите технологии за опаковане, които са в съответствие с принципите на кръговата икономика.

Slide2.JPG
Тъй като селскостопанската отрасъл продължава да приоритизира устойчивото развитие и отговорността към околната среда, сътрудничеството между компании като Ди Ес Смит България и Опора Заден България играе жизненоважна роля в стимулирането на въвеждането на устойчиви решения за опаковане.

Чрез подобни инициативи индустрията може да насърчи едно по-зелено и по-устойчиво бъдеще, осигурявайки дългосрочен успех както на бизнеса, така и на околната среда.