Разгледайте иновациите в опаковките!

Да проектираме заедно Вашата опаковка!

Пресните плодове и зеленчуци са продукти, които изискват най-много грижи по време на транспортирането им от производителя до крайния клиент или потребител.

Те са нетрайни при транспортиране, изискват специални условия за складиране и са зависими от времето на доставка.

С нашия опит и разнообразни методи ще разработим най-ефективните решения за опаковане за Вашия бизнес в областта на плодовете и зеленчуците:

  • подпомагане на специфичните изисквания на вашия цикъл на доставка
  • осигуряване на защита на продуктите при транспортиране
  • оптимизиране на ефективността на опаковката във веригата на доставка 
  • повишаване на продажбите ви