Реализиране на потенциала на опаковките

Повишаване на ефективността и устойчивостта във веригите на доставки

Изтеглете доклада тук

Как Ди Ес Смит може да помогне на Вашата верига за доставки?

Нашето проучване показва, че сложността и нестабилността са често срещани проблеми, с които се сблъскват всички предприятия. И че много специалисти по снабдяване и верига на доставките са изолирани в своите стратегии за опаковане и са принудени да решават краткосрочни проблеми с разходите. Но почти всички респонденти разбират, че в днешния сложен и свързан свят веригата на доставки може да ви даде конкурентно предимство и да ви помогне да се откроите. Ние разполагаме с глобалния опит и експертни познания, за да ви помогнем да успеете.

Ние мислим като Вашите клиенти

За да разберем по-добре Вашата верига на доставки и да направим подобрения, които ще доведат до реална промяна, ние възприемаме ориентиран към клиента начин на мислене и насочваме вниманието си към проучване на Вашата верига на доставки, поставяне на оценка и прилагане на приложими и печеливши решения.

PackRight Център

За да мислим като нашите клиенти, ние работим заедно с вас в нашите PackRight центрове, за да реализираме идеите си за опаковки и да осигурим стойност по цялата верига на доставки. 47% от участниците в нашето проучване планират да оптимизират опаковките си през тази година. Така че независимо дали целта ви е да се справите със сложността, ефективността, намаляването на отпадъците и устойчивостта, ние ще проектираме, тестваме и произвеждаме кръгови опаковъчни решения, които са подходящи за вашите цели.

Реален пример

Иновативни опаковки във веригата на доставки

ParceLive 

Силата на цялостната видимост на веригата на доставки

Нашето проучване показва, че иновативните опаковки са ключов приоритет за много предприятия. Повече от половината респонденти (56%) вече са въвели свързани или интелигентни опаковки, които им позволяват да проследяват и наблюдават продуктите, а още 25% планират да го направят тази година.

Ние разбираме важността на интелигентните опаковки и затова си партнираме с глобалните експерти по проследяване на товари Hanhaa, за да ви предложим ParceLive; услуга за проследяване на мултимодални товари в реално време. Тя ви предоставя важна информация в реално време за местоположението, състоянието и сигурността на вашите стоки на всеки етап от пътя на доставката и с всеки пакет, който изпращате.

Научете повече