Нашето обещание

Концентрираме се върху нуждите на Вашия бизнес, за да Ви помогнем да увеличите продажбите си, да намалите разходите, да минимизирате риска и да бъдете устойчиви

Използвайки уникалния подход PackRight®,висококвалифицираните ни служители работят в тясно сътрудничество с клиентите, за да намерят опаковъчни решения, които дават реални резултати – ръст на продажбите, по-ниски разходи и устойчива дейност.  Обикновено постигаме това, като:

  • Отчитаме по какъв начин опаковката подкрепя маркетинга и комуникацията с потребителите
  • Защитаваме продуктите и намаляваме отпадъците
  • Оптимизираме използваното пространство в опаковката, мястото за съхранение и разпространението
  • Реагираме адекватно на промените и се съобразяваме с бъдещите изисквания
  • Концентрираме се върху рециклирането

Без значение дали сме работили само по част от Вашата верига на снабдяване или по всеки неин етап, резултатите от нашата работа са осезаеми непрекъснато, всеки път, когато Вашият продукт бива опакован. Наричаме това Мислене за цикъла на снабдяване.

За да извлечете максимална полза от опаковките от велпапе, имате на разположение нашата широка гама материали, познания за дизайна и техники на отпечатване в комбинация с нашите постоянно развиващи се иновативни програми.  Където и да развивате дейност, можем да Ви бъдем полезни с ноу-хау и производствени бази в над  30 страни в цял свят.

НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА КЪСМЕТА! ЗА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ Е НУЖЕН СТРАТЕГ В ОПАКОВАНЕТО:

Опаковки, които Ви помагат да продавате повече
Повече продажби

ОПАКОВКИ, КОИТО ВИ ПОМАГАТ ДА ПРОДАВАТЕ ПОВЕЧЕ

Потребителите искат веднага да откриват продукта, който им е необходим, дори и по претъпканите рафтове в супермаркетите. Понякога те купуват нещо ново или действат импулсивно. Независимо каква е тяхната мотивация, правилната опаковка е от огромно значение дали потребителите ще разпознаят даден бранд и дали ще намерят и купят продукта.

Дизайнът и цветът се отразяват върху разпознаваемостта и резултатите. Мащабните ни инвестиции в софтуер и системи за контрол на цветовете гарантират разпознаваемост и последователност на марката във всякакви промоционални кампании и формати на магазини. Това е жизненоважно за нашите клиенти, както и иновативните дисплеи за търговски обекти, които предават рекламните послания на марката и гарантират успешното налагане на нови продукти.

Но това далеч не е всичко. 

Опаковките постигат много повече – правят възможен растежа в бързооборотните канали за продажба, бързо се адаптират към променящите се традиционни търговски формати и увеличават значително стоковите наличности в търговските обекти.

Клиентите ни казват, че стоковите наличности са от огромно значение. Изследвания на Института за разпространение на хранителни стоки (IGD) показват, че 37% от клиентите са склонни да купят друга марка, ако не намерят търсения продукт на рафта.

Всеки бизнес се нуждае от продажби. Те са неговата движеща сила. Разполагаме с многобройни примери как сме помогнали успешно на нашите клиенти да увеличат продажбите си, да наложат успешно нови продукти, да създадат впечатляващи промоционални кампании, да заемат челна позиция в категорията и много други.

Ако искате да научите как можем да ви помогнем да продавате повече, свържете се с нас или прочетете повече за клиентите, на които вече помагаме.

Опаковки, които намаляват разходите
Намаляване на разходите

ОПАКОВКИ, КОИТО НАМАЛЯВАТ РАЗХОДИТЕ

Всеки ден помагаме на клиентите си да елиминират ненужните разходи. Силата на опаковането се крие в нарастването на ефективността във всеки етап от веригата на снабдяване.

Независимо дали разработваме опаковки за увеличаване на ефективността на пакетажна линия, за да се предпазят продуктите от увреждане или да се усвои оптимално пространството, ние се отнасяме към парите на клиентите си като с наши собствени.

Оползотворяването на пространството открива изключителна възможност.  Защото всеки път, когато опаковките оптимизират натоварването и разпространението на палети, е необходимо все по-малко пространство за съхранение и усилията за обработка и доставка се намаляват.

Но историята не свършва дотук... 

Гъвкавото ни мислене позволява на нашите клиентите от областта на FMCG, B2B и индустрията да се справят с безпрецедентните промени в поведението на търсене по веригата на снабдяване, правейки го на разумна цена.

В същото време разчитаме на надеждните опаковки и партньорството при снабдяване, които са от огромна важност за успешни бизнес взаимоотношения.

Постигаме още по-голяма ефективност на веригата на снабдяване за нашите клиенти, като не спираме да инвестираме в развитието на нашите дизайнери, инженери и специалисти, както и да използваме правилните технологии.  Нашите стратези в опаковането наричат това Мислене за цикъла на снабдяване, защото положителните резултати са видими всеки път, когато Вашият продукт бива опакован.

Ако искате да научите повече за това как да намалите разходите си чрез иновативно опаковане, свържете се с нас или прочетете повече за клиентите, на които вече помагаме.

Управление на риска
Управление на риска

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Опаковки, които Ви помагат да управлявате бизнес риска

В един постоянно променящ се свят нашите клиенти се стремят да управляват риска, да се приспособят към бъдещето и да използват ресурсите възможно най-разумно. Правилната опаковка играе фундаментална роля при защитата на Вашия бизнес, спазването на регулаторните изисквания и устойчивите бизнес практики.

В тясно сътрудничество с нашите клиенти проучваме промените, от които са засегнати, без значение дали са във веригата на снабдяване, каналите за продажба, търговските формати или нуждите на техните клиенти.  Като разработваме опаковки, които отразяват тези промени, помагаме на клиентите си да защитят продажбите си и да се подготвят за бъдещето. 

Всеки ден помагаме на клиентите си да се справят с рисковете във веригата на снабдяване.  Правилните опаковки предотвратяват спада в продажбите, допринасят за безопасните условия на труд и гарантират, че наредбите за контакт с хранителни продукти и другите регулаторни изисквания се спазват.

Устойчивите бизнес практики и оптималното използване на ресурси укрепват всеки бизнес.

А опаковките допринасят толкова много за това, напр. навсякъде, където оптимизират разпространението и натоварването на палети, ще се намали и мястото за съхранение и транспортиране. 

Нещо повече – опаковките от велпапе са рециклируеми, а DS Smith е международен лидер в този бранш. Освен това можете да бъдете сигурни, че нашата хартия произхожда от сигурни източници, както и че проектираме опаковките си с цел оптимална надеждност, без да използваме повече материали, отколкото е необходимо. 

Предлагаме практически съвети, където и да сте в Европа. Ако искате да научите повече за това как да минимизирате риска чрез иновативно опаковане, свържете се с нас или прочетете повече за клиентите, на които вече помагаме.

Готовност за кръгова икономика с нашите устойчиви опаковъчни решения
Готовност за кръгова икономика

ГОТОВНОСТ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА С НАШИТЕ УСТОЙЧИВИ ОПАКОВЪЧНИ РЕШЕНИЯ

Опаковки за кръгова икономика

Устойчивостта има все по-голямо влияние върху решенията за покупка на потребителите. Успоредно с това има и нарастващо очакване от брандовете да намаляват своето въздействие върху околната среда и когато е възможно да оказват положително влияние върху хората и планетата.

Потребителите поставят все по-амбициозни цели за устойочивост и се стремят да водят кръгов начин на живот.

Използвайки нашия опит, продукти и услуги ние Ви помагаме да се справите с предизвикателствата на кръговата икономика и Вашите опаковки.

Чрез прилагането на нашите принципи на кръгова икономика в процеса на проектиране на опаковката, създаваме опаковъчни решения, които помагат да постигнете целите си за устойчивост и да бъдете готови за кръговата икономика.

Сега тези принципи могат да бъдат измерими:

Нашите показатели за кръгов дизайн на опаковката позволяват да се измери ефективността и въздействието върху околната среда.

Ние помагаме чрез кръгови решения за опаковане, като се фокусираме върху пет области:

  • Рециклиране:  Предоставяне на 100% рециклируеми решения за опаковане

  • Оптимизация на вложените влакна: Оптимизиране употребата на влакна за индивидуални вериги на доставка

  • Замяна на пластмаса: Опаковъчни решения за замяна на проблемни пластмаси

  • Повторна употреба: Увеличаване на броя на опаковките за повторно използване чрез иновативни конструкции и дизайни

  • Затваряне на цикъла на кръговата икономика: Подобряване на конструкциите на опаковките

Ако искате да научите повече за това как нашите принципи за кръгова икономика могат да Ви помогнат, свържете се с нас или прочетете повече за клиентите, на които вече помагаме.

Свържете се с нас!

Ако искате да научите как можем да ви помогнем да продавате повече, да намалите разходите с иновативни опаковъчни решения, да управлявате риска чрез опаковката или как да бъдете устойчиви,  свържете се с нас!