Пълно Елиминиране На Пластмаса От Опаковките | DS Smith

Време е за екологична промяна и във Вашата компания. Вече можете напълно да елиминирате употребата на стиропор. Опаковките и пълнежите на опаковките могат да бъдат 100% рециклируеми и да намалите въглеродния отпечатък и разходите. DOM-TITAN d.d. с помощта на експертите на DS Smith вече успя да премине към кръгови опаковки, които са все по-търсени сред потребителите. С новото решение DOM-TITAN ще премахва 1,7 тона стиропор годишно.

Кои са DOM-TITAN?

DOM-TITAN е водещата словенска компания за производство на защитни механизми за врати, брави и мебели. Те търсиха подходящ партньор за разработването на устойчиви опаковки. Идеята за замяната на стиропор е била по инициатива на Томаж Калишник, инженер в технологичния отдел на DOM-TITAN.  За нейната реализация те се обърнаха към стратезите по устойчиви опаковки на DS Smith.

В резултат на идеята на DOM-TITAN d.d. (автор на дизайнът е Игор Плевел) и опита на стратезите по опаковане, определихме основните отправни точки на новото решение чрез PackRight работна среща.

Предизвикателства при замяна на уплътняващ материал от стиропор за опаковки

Основни изисквания на клиента за разработване на нови устойчиви опаковки бяха:

 • Опаковки, които са екологични и повишават разпознаваемостта на бранда
 • Оптимизирана верига на доставки
 • Естетически облик - впечатлението на потребителите, когато отворят опаковката
 • По-добра защита на продукта
 • Адаптивност на пълнежните материали към различни по размер ключалки

Дизайнерите на  DS Smith приложиха Принципите на кръговия дизайн в процеса на проектиране на опаковъчните решения и следваха методологията PackRight за разработването на нови продукти.

"Винаги се ръководим от принципите на кръговата опаковка. Опаковките се проектират в съответствие със съответните етапи на веригата на доставка на продукта. В процеса на разработване няколко пъти тествахме прототипи на опаковката заедно с компанията DOM-TITAN d.d. и чрез подобрения стигнахме до крайното решение, което носи много предимства ", добавя Аленка Кнеж, Дизайн Мениджър на DS Smith в Брестаница.“

 Иновативни устойчиви вложки с по-малко въздействие върху околната среда

Основните предимства на новото опаковъчно решение за DOM-TITAN d.d. са:

 • Постигната устойчива цел за DOM-TITAN d.d.: премахване на употребата на стиропор в процеса на опаковане.                                                 Новото решение елиминира употребата на стиропор за еднократна употреба, който често се изхвърля, вместо да се рециклира. С това решение премахват 1,7 тона стиропор годишно, който досега се е използвал за опаковане на механизмите за брави
 • 100% рециклируемост на вложките на опаковките                                          Могат лесно да бъдат рециклирани в рамките на добрите практики на съществуващите системи. Изработени са от хартия със сертификат за отговорно използване на горите и съдържание на около 80% рециклирани влакна
 • Благодарение на оптимизираното подреждане на продуктите на палетите, намалихме въглеродния отпечатък с 20%
 • Бързо сглобяване на вложките
 • Повишаване на производителността, въпреки че сега вложките се сглобяват ръчно
 • Пълна защита на по-тежки продукти. Благодарение на теглото на ключалките (около 4 кг), конструкцията на вложките е много ефективна и осигуряват защита на продуктите от повреди
 • Употреба на вложката за различни по размер продукти и по-ниски разходи за опаковане

Интересът към кръговите опаковки нараства

Много компании активно работят в посока намаляване на въздействието върху околната среда и разработват кръгови опаковки за своите продукти.  "Компаниите търсят кръгови опаковки, които лесно се рециклират или използват повторно и имат нулево въздействие върху околната среда. Вече говорим за опаковки с нулев въглероден отпечатък", коментира Йожица Хойник, Директор продажби в DS Smith Словения.

imagetnexk.png

Игор Плевел, индустриален дизайнер и автор на проекта за замяна на стиропора за компанията DOM-TITAN d.d., относно избора на партньор за разработване на екологични опаковки: "Много малко опаковъчни компании разполагат с толкова добър развоен отдел, който може да се конкурира с PackRight Center на DS Smith. Избрахме DS Smith за партньор в проекта, тъй като те ни доставят качествени материали от десетилетия, избират правилния вид материал за конкретен продукт и винаги са готови да участват в създаването и разработването на нови опаковъчни решения".

"В DS Smith създадохме силна стратегия за устойчиво развитие, в която се фокусираме върху пет ключови цели за устойчивост. В рамките на три години ще произвеждаме само опаковки, които могат да се рециклират или използват повторно, а до 2030г. ще се погрижим всички те да бъдат рециклирани или използвани повторно. В същото време искаме да ускорим кръговата икономика, да заменим опасните за околната среда пластмасови опаковки и да продължим с проектите, които намаляват вредните емисии на нашите клиенти", добавя Йожица Хойник.“

 

Искате ли да научите повече за тези решения за опаковане?