За сега и за бъдещето

Нашата стратегия за устойчивост

Светът се променя много бързо, а потребителите са все по-взискателни към продуктите и услугите, които купуват. В същото време има очакване към всички компании да намалят радикално въздействието си върху природния свят и, където е възможно, да създадат положително влияние върху хората и планетата.

Устойчивостта е в сърцето на нашия бизнес модел и е в ядрото на нашата цел: Преоткриваме опаковките на по-високо ниво в един променящ се свят. Горди сме със стартирането на новата ни стратегия за устойчивост „За сега и за бъдещето “, фокусирана върху предизвикателствата за устойчивост, с които се сблъскваме днес, както и тези, които ще окажат влияние върху бъдещите поколения.

Нашата стратегия за устойчивост „За сега и за бъдещето “е фокусирана върху затваряне на цикъла на кръговата икономика чрез подобряване на конструкциите на опаковките, опазване на природните ресурси чрез максимално използване на всяко едно влакно, намаляване на отпадъците и замърсяването чрез решения от кръговата икономика и обучение на хората да бъдат лидери в промяната към кръгова икономика.