Намаляване на отпадъците и замърсяването

Намаляване на отпадъците и замърсяването чрез кръгови решения.

Използването на опаковки от велпапе подпомага кръговата икономика и дава възможност да се опрости и скъси веригата на доставка. Искаме да гарантираме, че опаковката е не само добър пример, но и предлага възможността кръговата икономика да достигне мащабно ниво.

ЗА СЕГА... 

До 2025г.  ще премахнем 1 млрд. бр. проблемни  пластмасови опаковъчни елементи от магазинната мрежа. Целта ни е до 2030г. да намерим устойчиви решения за употребата на еднократните пластмасови опаковки  

КАК?

  • Продължаваме да усъвършенстваме нашата стратегия за замяна на пластмасовите опаковки таргетирайки ключови категории и клиенти  
  • Определяне на 10-те най-трудно рециклируеми елемента и намирането на решение

Оптимизиране на транспорта, като елиминираме неусвоеното пространство

ЗА БЪДЕЩЕТО...

До 2030г. ще използваме опаковане и рециклиране, които да заменят проблемните пластмаси и ще елиминираме отпадъците от потребителски опаковки

КАК?

  • Ще създадем нов бизнес модел за намаляване на отпадъка в електронната търговия
  • Ще проучим възможностите за употреба на нови материали
  • Ще предложим опаковки, които няма да оказват влияние върху въглеродния отпечатък

ПРИМЕР - Съвместна работа с AQUAPAK за решаване на кризата със замърсяването с пластмаса в света  

Aquapak Hydropol

Най-малко 8 милиона тона пластмаса се изхвърля в световните океани годишно. Нашият екип за изследвания и разработки работи с фирма Aquapak, производител на нетоксични, безопасни за морето, разтворими полимери, за производството на нов, устойчив полимери наречен Hydropol ™.  Едно иновативно решение за разрешаване на проблема с употребата на опаковки от комбинирани материали в супермаркетите, бързооборотните стоки и електронната търговия. Хартиите, покрити с Hydropol ™, са изключително здрави, устойчивост на разкъсване, пробиване и с добри защитни свойства срещу омазняване и проникване на газове. Може да се използва за:

  • Пластмасово ламинирано покритие
  • Поставяне на отвори на опаковката
  • Вътрешно покритие в опаковката 

Hydropol™ е 100% био разградим, разтворим в топла или студена вода, не образува вредни микро пластмаси и е безопасен за морето. Може да бъде преработен в процеса на рециклиране без да оказва негативно влияние, като не увеличава пластмасовите отпадъци, не е необходимо да депонира и не води до допълнителни разходи за изхвърлянето му      

КАК ПРИЛАГАМЕ НАШАТА ЦЕЛ

Поставяне на устойчивостта в основата на нашата дейност  

Може да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни. Имаме амбицията да използваме иновациите, за да се справим с някои от най-сложните предизвикателства в световен мащаб, свързани с устойчивостта

Въвеждаме иновации заедно  

Справяме се с големи предизвикателства като цяло, а не само частично, за да намираме отговори, до които иначе не бихме могли да достигнем. От проектирането до производството и от доставката до рециклирането предлагаме на клиентите си цялостни решения, които са устойчиви за всички

Изберете устойчиви продукти за опаковане или научете повече за това как нашата нова стратегия може да бъде от полза за Вашия бизнес