Опазване на природните ресурси

Ще продължим да се грижим за горите и тяхното биоразнообразие

Ще използваме колкото се може по-малко природни ресурси чрез иновативни дизайни на опаковката и ще постигнем повече с по-малко

ЗА СЕГА... 

До 2025г. ще оптимизираме употребата на влакна за индивидуални вериги на доставка в 100% от нашите решения за опаковане      

Как?

  • Оптимизиране на конструкциите на опаковките чрез една от водещите програми за ефективност на опаковките (PACE)
  • Анализ на веригата на доставки на нашите клиенти и  оптимизиране на индивидуалния жизнен цикъл на опаковката
  • Поставени изисквания за оптимизация на вложените влакна при разработка на нови продукти    

ЗА БЪДЕЩЕТО...

By 2030 we are aiming to optimise every fibre for every supply chain

Целта ни е до 2030г. да оптимизираме всяко едно влакно във всяка верига на доставки         

Как?

  • Работейки с клиентите за точно определяне на количествените изисквания за ефективност
  • Разработване на иновативни подходи за проучване на веригата на доставки на нашите клиенти
  • Оптимизиране на употребата на влакна в индивидуалните вериги на доставка за всички използвани опаковки

ПРИМЕР - Защитаваме световното горско стопанство

Защитаваме световното горско стопанство
Защитаваме световното горско стопанство

Светът ще остане без рециклирани влакна от 6 до 18 месеца, ако не се влагат първични такива. Ангажирани сме да използваме само 100% рециклирани хартии или от сертифицирани доставчици в нашите продукти, осигурявайки сертификация във всички наши заводи на 100%. Управляваме 14 000 хектара гори, за които сме отговорни и се ангажираме да бъдем сертифицирани за устойчиво управление на горите до 2021г. Членове сме на Forest Stewardship Council® и подкрепихме нашия най-голям доставчик на хартия да се ангажира по въпросите на горите и биологичното разнообразие. Ние също така предоставихме обучение по управление на горите на независими местни собственици на земи и ще продължим да прилагаме нашата забрана за внос на дървесина от 12 високорискови държави.

КАК ПРИЛАГАМЕ НАШАТА ЦЕЛ

Поставяне на устойчивостта в основата на нашата дейност   

Можем да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни. Имаме амбицията да използваме иновациите, за да се справим с някои от най-сложните предизвикателства в световен мащаб, свързани с устойчивостта.

Разработваме правилните стратегии

Нашите експерти поддържат контакт с клиентите, за да разберат нуждите им. Заедно откриваме начини да се възползваме от съвременните възможности за първокласно доставяне на продукти

Изберете устойчиви продукти за опаковане или научете повече за това как нашата нова стратегия може да бъде от полза за Вашия бизнес