Намаляване на въглеродните емисии

С всяка изминала година намаляваме въглеродните си емисии.

Според неотдавнашната ни оценка на същността на изменението на климата промените в него са с висок приоритет за нашите заинтересовани страни, които все повече очакват от компаниите да помогнат за предотвратяване на най-лошите последици от изменението на климата. Въпреки че сме постигнали намаление от 31% през последните десет години, като същевременно значително сме разраснали бизнеса си, ние осъзнаваме възможността да намалим още повече и по-бързо.

През 2020/21 г. отправихме предизвикателство към анализаторите да оптимизират нашата програма за намаляване на въглеродните емисии.

Имаме удоволствието да обявим новия си ангажимент за постигането на основаваща се на научни данни цел за 2030г., която налага намаляване на вредните емисии на тон продукция с поне 46% в сравнение с 2019г. и постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г.

През следващите месеци ще изискаме валидиране на нашата цел от инициативата "Научно обосновани цели" (SBTi), което ще проправи пътя на нашите кръгови опаковки да играят важна роля в подпомагането на брандовете и потребителите да намалят своя въглероден отпечатък.

За сега и за бъдещето....

До 2030г. ще намалим въглеродните си емисии с поне 46% на тон продукция в сравнение с 2019г. и ще постигнем нулеви емисии до 2050г.

Как?

Инвестираме стратегически във възобновяеми енергийни източници, зелена електроенергия и енергийна ефективност.

  • Преобразуване на парата от производството за отопление на нашите помещения
  • Разширяване на инсталацията за производство на биоразградими отпадъци
  • Закупуване на зелена електроенергия
  • Газови турбини с аеропроизводство

Поставяме нови стандарти за горивна ефективност, както и преминаваме към слънчева, вятърна, геотермална, водна и водородна енергия, където е възможно. Към днешна дата сме постигнали 23% намаление на въглеродните емисии (CO2e) на тон продукция спрямо 2015г., постигайки изпреварващ темп спрямо нашата цел. Това се дължи главно на инвестициите в модернизиране на оборудването и закупуването на зелена енергия в нашите заводи.

Изберете устойчиви продукти за опаковане или научете повече за това как нашата нова стратегия може да бъде от полза за Вашия бизнес