Затваряне на цикъла на кръговата икономика чрез подобряване на конструкциите на опаковките

Целта ни е до 2030г. да оптимизираме всяко влакно във всяка верига на доставки

Използването на вложените материали възможно най-дълго е ключов фактор за кръговата икономика. Нашият фокус е върху затваряне на цикъла на кръговата икономика чрез подобряване на конструкциите на опаковките, за да могат да бъдат използвани повторно или да бъдат рециклирани

ЗА СЕГА... 

До 2023г. ще преминем към производство на опаковки, които са 100% за многократна употреба или рециклируеми 

КАК?

  • Обучение на принципите на кръговата икономика на 100% от нашите дизайнери

  • Разработките на нови опаковъчни решения да бъдат задължително рециклируеми

  • Мониторинг и приемственост на напредъка чрез вътрешна система за сертифициране

ЗА БЪДЕЩЕТО...

Целта ни е до 2030г. всички произвеждани от нас опаковки да бъдат рециклирани или повторно използвани  

КАК?

  • Проследяване на процеса на всички наши опаковки

  • Установяване на универсални стандарти на термина „рециклируем “

  • Оказване на активно влияние в изграждането на инфраструктура за рециклиране на пазари, където е по-слабо развита

ПРИМЕР

Модел на напълно затворен цикъл на работа с Laithwaites

Laithwaite’s Wine е компания номер едно във Великобритания за пазаруване на вино онлайн и е един от първите ни клиенти, получили сертификат за затворен цикъл на работа. Съвместно изградихме напълно проследим и затворен цикъл на работа от производството на опаковки за вино до крайния потребител. Създадохме правилните стратегии, като осигурихме над 1000 тона опаковки, които да останат във веригата на доставки максимално дълго. Освен че премахнахме пластмасовите опаковки, нашата конструкция на новата опаковка осигурява защита от всички препятствия и външни въздействия в дистрибуционната мрежа

Как прилагаме нашата цел

Въвеждаме иновации заедно 

Справяме се с големи предизвикателства като цяло, а не само частично, за да намираме отговори, до които иначе не бихме могли да достигнем. От проектирането до производството и от доставката до рециклирането предлагаме на клиентите си цялостни решения, които са устойчиви за всички

Разработваме правилните стратегии   

 Нашите експерти поддържат контакт с клиентите, за да разберат нуждите им. Заедно откриваме начини да се възползваме от съвременните възможности за първокласно доставяне на продукти

Изберете устойчиви продукти за опаковане или научете повече за това как нашата нова стратегия може да бъде от полза за Вашия бизнес