Информация за доставчици

Нашите доставчици играят важна роля в изпълнението на мисията ни като бизнес, затова работим съвместно, за да гарантираме отговорни и коректни доставки.

Ангажирани сме да гарантираме, че доставчиците ни отговарят на същите стандарти, които прилагаме към собствените си дейности.