packaging for pharmaceutical and medical products

Фармацевтика и медицина

Изискванията за проследяемост и спазване на предписаните глобални стандарти са изключително важни за фармацевтичните и медицинските продукти.

Понастоящем тенденциите в този бранш са насочени към директните продажби на потребителите. Това включва нови цикли на дистрибуция и маркетинг на продуктите, насочен директно към крайните потребители.

Благодарение на нашия опит в опаковките с контролирана температура можем да предложим решения, които отговарят на хигиенните изисквания на този сектор. Нашите водоустойчиви и асептични опаковки от многослойни материали са особено подходящи за чувствителни продукти.

Понастоящем тенденциите в този бранш са насочени към директните продажби на потребителите. Това включва нови вериги на дистрибуция и възможности за маркетинг на продуктите, насочен директно към крайните потребители.