chemical-.jpg

Химикали и опасни товари

В сегмента на химикалите и опасните товари фокусът е върху защитата и сигурната доставка на продукта от точка А до точка Б.

Дългогодишното ни ноу-хау в сферата на опаковките и тясното ни сътрудничество с водещите компании в този бранш е гаранция за надеждност и сигурност.

Нашите решения за опаковане в сегмента на химикалите и опасните товари включват:

  • Октабини за транспортиране на обемисти стоки
  • Защитни опаковки за транспортиране на химикали
  • Дисплеи за търговски обекти за непромишлени химикали

Опаковките от велпапе за химическата промишленост се предлагат в много различни форми. Опаковките преди всичко трябва да са устойчиви и сигурни. Отпечатаните надписи трябва да са ясни и въздействащи, особено при предупрежденията и информацията за безопасността. Проследяемостта е друг важен въпрос. Затова интегрираме RFID чипове в опаковките от велпапе, за да улесним проследяването и управлението на инвентара.