fresh-food-vegetables.jpg

Пресни плодове и зеленчуци

През последните години беше постигнат значителен напредък при опаковките от велпапе. Подобрените картони и техники на изработка направиха кутиите, касетките и тавите по-устойчиви и по-леки от всякога.

Използването на водоустойчиви картони и други бариерни функции дава множество предимства на производителите и доставчиците на пресни плодове и зеленчуци. Продукцията им се запазва прясна за по-дълго време и може да се предлага с по-високо качество в търговския обект.

Възможността да се използва една и съща опаковка за защита и след това за излагане на продукцията създава нови възможности за нашите клиенти.

През последните години материалът велпапе беше значително усъвършенстван, поради което днес можем да предложим по-добри картони и прецизни техники на производство.

Революцията при готовите опаковки за продажба на дребно доведе до истински иновации при опаковките за пресни плодове и зеленчуци. Освен че предпазват продуктите, те имат привлекателен външен вид за купувачите и могат бързо и ефективно да се рециклират.

Свържете се с нас, за да научите повече за опаковането на пресни плодове и зеленчуци. Ще се радваме да Ви предоставим информация за:

  • Промотиране и лесно откриване на Вашите продукти в магазина
  • Защита на продукта и същевременно оптимизация на веригата на снабдяване
  • Лесно рециклиране на 100%
  • Водоустойчиви опаковки