packaging for bread an dmorning goods

Хляб и закуски

Тенденцията за използване на готови опаковки за търговията на дребно направи истинска революция в излагането на хляб и хлебни изделия в магазините.

Тайната е да се създаде защитна опаковка от велпапе, която да придава впечатляващ вид на продукта, като се използват висококачествени техники за печат - флексография и литография.