Packaging for househould and personal care

Стоки за бита и лична хигиена

В тясно сътрудничеството с дистрибуторите на стоки на дребно непрекъснато разработваме нови решения за опаковане за сектора на стоки за бита и лична хигиена.

Открийте нашите готови транспортни опаковки за продажба на дребно и продукти за търговски обекти, както и другите ни контейнери, които отговарят на специфичните изисквания на пазара за стоки за бита и лична хигиена.

През последните години пазарът силно се съсредоточи върху потребността от функционални опаковки. Изключително е важно тези продукти да се открояват в безкрайното разнообразие от аромати, приложения и цели. Това налага потребност от създаване на модулни и иновативни опаковки.