electronics.jpg

Електроника

Независимо дали има търсене на съществуващи продукти или става дума за нови продукти, надеждната доставка е от решаващо значение.

Използването на функции като слой за защита от електростатичен разряд и защитни материали позволява разработването на иновативни дизайни, които да подпомагат тези продукти през целия им жизнен цикъл.

Комбинацията от опаковъчни материали често осигурява идеалното решение, което дава на продуктите необходимата защита. За предпазване на доставките нашите опаковки и техните материали се подлагат на редица тестове за ефективност.