packaging for do-it-yourslef products and furniture

Стоки от типа "направи си сам" и обзавеждане

В днешно време повечето потребители купуват оборудване и в известна степен мебели от магазините от типа "направи си сам". Поради това привлекателните и иновативните опаковки и дисплеи играят все по-голяма роля.

Опаковките в този сегмент трябва да отговарят на високите стандарти за ефективност, тъй като голяма част от продуктите са тежки и не винаги могат да се опаковат лесно. В много случаи се комбинират различни опаковъчни материали, за да се осигури най-подходящото решение. Ясните наименования и разбираемите за клиента инструкции за начина на употреба на продуктите са решаващи.

Предлагаме готови опаковки за продажба на дребно и продукти за търговски обекти, транспортни и промишлени опаковки, а също и палети от картон, за да отговорим на специфичните изисквания на тези сектори.