Намаляване на въглеродните емисии

Намаляваме въздействието си върху въглеродния отпечатък с всяка година

Carbon banner.JPG

Намаляването на въглеродния отпечатък продължава да бъде важна част от нашата стратегия и бизнес практики

ЗА СЕГА... 

До 2030г. ще намалим нашите въглеродни емисии с 30%  

Как?

  • Инсталирането на LED осветление в няколко от нашите заводи вече намалява въглеродния отпечатък с 6 201 тона годишно
  • Новата комбинирана топлинна и електрическа централа на завода ни за хартия в Кимсли се очаква да доведе до намаляване на въглерода с 36 000 тона годишно

ЗА БЪДЕЩЕТО...

До 2030г. ние ще намалим нашите въглеродни емисии с 30% по отношение на  производството

Как?

  • Внедряване на ISO 50001 в ежедневната работа в заводите ни, за да стимулираме поведенчески и организационни промени и съответствие
  • Анализиране на данните и споделяне на най-добри практики с всичките ни заводи
  • Непрекъснато подобряване на енергийната ефективност в нашите заводи
  • Използване на други горива, например енергия от отпадък, фотоволтаици и др.

ПРИМЕР

Намаляване на въглерода чрез инвестиране в нашите машини за производство на хартия

Carbon Case Study.jpg

Изменението на климата продължава да бъде един от най-големите глобални проблеми, на второ място само след пандемия COVID-19.

В процес на изграждане сме на модерна комбинирана топлинна и електрическа централа в завода ни за хартия в Кимсли. Новият завод ще доведе до намаляване на въглерода с 36 000 тона годишно (еквивалентно на 30 000 средни автомобила, изминаващи около 10 000 километра годишно). След като бъде въведен в експлоатация през 2021г., ще бъде с електрическа мощност от около 75 мегавата, генерирайки пара и енергия за нашите производствени процеси. С 830 000 тона годишно производство на хартия в Кимсли ще подобрим ефективността и ще допринесем за намаляване на въглеродните ни емисии с 30 % до 2030г.

КАК ПРИЛАГАМЕ НАШАТА ЦЕЛ

Поставяне на устойчивостта в сърцето на нашата дейност

В рамките на 14 дни можем да произведем, потребителя да използва, да съберем и рециклираме опаковки от велпапе. Имаме амбицията да използваме иновации за справянето с някои от най-сложните предизвикателства за устойчивост в света

Разработваме правилните стратегии

 Нашите експерти поддържат контакт с клиентите, за да разберат нуждите им. Заедно откриваме начини да се възползваме от съвременните възможности за първокласно доставяне на продукти