Опазване на природните ресурси

Ще продължим да се грижим за горите и тяхното биоразнообразие

Protecting Natural Resources Banner.JPGЩе използваме колкото се може по-малко природни ресурси чрез иновативни дизайни на опаковката и ще постигнем повече с по-малко

ЗА СЕГА... 

До 2025г. ще оптимизираме употребата на влакна за индивидуални вериги на доставка в 100% от нашите решения за опаковане

Как?

  • Оптимизиране на конструкциите на опаковките чрез една от водещите програми за ефективност на опаковките (PACE)
  • Анализ на веригата на доставки на нашите клиенти и  оптимизиране на индивидуалния жизнен цикъл на опаковката
  • Поставени изисквания за оптимизация на вложените влакна при разработка на нови продукти    

ЗА БЪДЕЩЕТО...

Целта ни е до 2030г. да оптимизираме всяко влакно във всяка верига на доставки

Как?

  • Работейки с клиентите за точно определяне на количествените изисквания за ефективност
  • Разработване на иновативни подходи за проучване на веригата на доставки на нашите клиенти
  • Оптимизиране на употребата на влакна в индивидуалните вериги на доставка за всички използвани опаковки

ПРИМЕР

Защитаваме горите глобално

Natural resources case study.jpg

Светът ще остане без рециклирани влакна от 6 до 18 месеца, ако не се влагат първични такива. Ангажирани сме да използваме само 100% рециклирани хартии или от сертифицирани доставчици в нашите продукти, осигурявайки сертификация във всички наши заводи на 100%. Управляваме 14 000 хектара гори, за които сме отговорни и се ангажираме да бъдем сертифицирани за устойчиво управление на горите до 2021г. Членове сме на Forest Stewardship Council® и подкрепихме нашия най-голям доставчик на хартия да се ангажира по въпросите на горите и биологичното разнообразие. Ние също така предоставихме обучение по управление на горите на независими местни собственици на земи и ще продължим да прилагаме нашата забрана за внос на дървесина от 12 високорискови държави.

КАК ПРИЛАГАМЕ НАШАТА ЦЕЛ

Поставяне на устойчивостта в сърцето на нашата дейност

Можем да произвеждаме, използваме, събираме и рециклираме картонени опаковки в рамките на 14 дни. Имаме амбицията да използваме иновациите, за да се справим с някои от най-сложните предизвикателства в световен мащаб, свързани с устойчивостта.

Разработваме правилните стратегии      

 Нашите експерти поддържат контакт с клиентите, за да разберат нуждите им. Заедно откриваме начини да се възползваме от съвременните възможности за първокласно доставяне на продукти